IMATGE DOCUMENTACIO

DOCUMENTACIÓ

Aquí podràs trobar tota la documentació i informació relacionada amb el procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Normativa vigent

Entra al Registre de planejament urbanístic de Catalunya i escriu al cercador Normes subsidiàries Sant Esteve Palautordera per consultar la normativa que està en vigor des de 1983 i les posteriors modificacions.

Fase 1. Treballs fins a l’aprovació de l’Avanç de Pla

Consulteu el programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM de Sant Esteve, aprovat per Ple el 30 de maig de 2016, així com la documentació generada fins a l’aprovació de l’Avanç de Pla.

Documentació dels treballs del POUM

Documentació de participació

Documentació de resposta de les administracions afectades

Fase 2. De l’Avanç fins a l’aprovació Inicial

Consulteu tota la documentació disponible, posterior a l’aprovació de l’Avanç de Pla i fins a l’aprovació Inicial del POUM.

L’Ajuntament de Sant Esteve ha fet 2 aprovacions inicials. La primera el 18/12/2019 i la segona el 28/04/2021.

Documentació dels treballs del POUM (1a Inicial del 18/12/19)

Documentació dels treballs del POUM (2a Inicial del 28/04/21)

Documentació dels treballs del POUM (3a Inicial del 02/02/22)

Documentació de participació

Fase 3. De la Inicial fins a l’aprovació Provisional

Consulteu tota la documentació disponible posterior a l’aprovació Inicial i fins a l’aprovació Provisional del POUM.

Properament es penjarà la documentació.

Fase 4. De la Provisional fins a l’aprovació Definitiva

Consulteu tota la documentació disponible posterior a l’aprovació Provisional i fins a l’aprovació Definitiva del POUM.

Properament es penjarà la documentació.

Fase 5. El text refós del POUM

Consulteu el text refós del POUM de Sant Esteve, després de l’aprovació Definitiva.

Properament es penjarà la documentació.